O NAS

image-post03_03

Misją realizowaną przez firmę GEL-LAB jest działanie na rzecz poprawy rentowności procesów produkcyjnych w których używany jest żel lub smar. Jest to zatem działanie wprost zmniejszające koszty produkcji naszych klientów. Drugim nie mniej ważnym celem naszej firmy jest konsekwentne działanie na rzecz skutecznej i efektywnej ochrony środowiska naturalnego.Nasze doświadczenie to doświadczenie zdobyte w trakcie pracy w firmie GEL-LAB jak również zdobyte wcześniej w poprzednich zajęciach przez zespół osób pracujących w GEL-LAB SP. Z O.O.. Niezaprzeczalnym atutem firmy GEL-LAB są pracujący dla niej ludzie. Zespół nasz reprezentuje bogate unikalne doświadczenie w zakresie filtracji żeli, filtracji smarów ,w zakresie budowy maszyn i urządzeń do filtracji żeli i smarów . Nie sposób nie wspomnieć o bogatych zróżnicowanych kontaktach biznesowych oraz o wiedzy w zakresie marketingu i dystrybucji. W trakcie pracy w firmie GEL-LAB opracowano we współpracy z instytucjami naukowymi nową formułę żelu. Preparat ten o nazwie Labotec 1000 KU przeznaczony do użytku jako środek antyadhezyjny i smarny.